Plastfonster

Plastfönster har funnits i Sverige ända sedan 1980- talet men detta till trots så har det aldrig riktigt kommit att bli ett vanligt material i vilket vi väljer att ha våra fönster. Vanligast är det att vi väljer träfönster trots att de är dyrare både vad gäller inköp och underhåll. Vad är det då som gör att vi väljer bort plastfönster i så hög grad när de är så populära i andra länder runt om i Europa?

Svenskar är vana vid trä och vi gillar trä. Det är ett faktum. Här i Norden ser vi trä som ett material som är gediget och pålitligt. Vi vet hur vi ska sköta om det och det passar oftast in med resten av huset då trä som sagt är ett vanligt material som vi använder både till det ena och det andra i våra hem. Plast däremot var något som var populärt under mitten av 1900- talet och många anser att det är mindre ”rejält” och mindre pålitligt som material.

Förutom att vi litar mer på trä så tycker vi i allmänhet också att det är snyggare än plast och väljer därför trä framför plast av estetiska skäl. Det förhåller sig dock på det viset att plastfönster idag är snyggare än de flesta tror innan de sett dem så många ändrar åsikt efter att de sett plastfönster på nära håll. Ofta kan man inte ens se skillnad på olika slags fönster och är det så att man tycker att två är likvärdiga vad gäller utseende så vinner alltid plast så detta material är det billigaste.

Att välja plastfönster bara för att de är billiga är inte att rekommendera då det kan innebära att man ångrar sig bittert efteråt om man inte tycker att det blir fint. Ett bra tips som man ofta läser om hos fönstertillverkare är att ta sig en titt på hus som påminner om ens eget vad gäller fasad och så vidare för att bilda sig en uppfattning om hur olika fönster ser ut på ens eget hus.

Plastfönster är som nämnt det billigaste alternativet när det kommer till fönster, men det är även fönster som man inte behöver bry sig om när det väl är installerade eftersom de är underhållsfria. Vidare bör tilläggas att de är de bästa på marknaden vad gäller isolering, så man har mycket att vinna på att välja plastfönster.

Nackdelar med plastfönster är främst att många tycker att de är mindre snygga plus att plastfönster har högre miljöbelastning än träfönster. Miljöbelastningen är hög både vid tillverkning av plastfönster och vid kassering då det släpps ut farliga ämnen i luften när man bränner plastfönster.

Försäljningen av plastfönster har ökat de senaste åren och åsikterna som förr främst handlade om att det var mindre snyggt har fått ge vika för åsikter där man framhåller andra egenskaper som är positiva. Vissa tycket att man kan se om det är plast medan andra menar att det är svårt att se när fönstren väl är på plats och en tredje grupp tycker att man kan se det och att det är snyggt.