Olika typer av hängning av fönster

När det talas om hängning av fönster menas det hur gångjärnen sitter på ett fönster. Man utgår från gångjärnen när det är dags för fönsterbyte och gångjärnens placering på ett fönster är vad som bestämmer hur man öppnar fönstret, vilket är en viktig del av ett fönsters funktion. Beroende av på vilken sida av fönstret gångjärnen sitter så blir alltså hängningen på fönstret därefter.

För att man ska kunna öppna upp fönstret på bästa sätt så behövs det olika hängning och detta beror både på hur man när det väl är på plats vill öppna fönstret. När man bygger ett nytt hus har man möjlighet att välja fritt bland olika slags fönster och därmed även olika slags hängning på fönster. Är det istället på det viset att man har ett äldre hus där fönstren redan är på plats så är det vanligt att man anpassar de nya fönstren efter de gamla fönstren.

Hängning på både fönster och på dörrar ses från utsidan om det är ett utåtgående fönster eller en utåtgående dörr, medan det med exempelvis innerdörrar är som så att man ser hängningen från den sida där man öppnar dörren emot sig.

Ett bottenhängt fönster passar bra på exempelvis ett källarfönster då det ger en praktisk öppning av ett fönster på en källarvåning. Det är vanligt att man har fönster som är sido- och bottenhängt. Denna slags hängning gör att man får en bra och smidig vädringsfunktion genom dreh-kipp öppningen denna hängning ger ett fönster.

Topphängda fönster ser man ofta i badrum med takfönster. Det är vanligt att badrumsfönster har topphängda fönster och dessa fönster brukar ha en utåtgående öppning. Detta gör att rummet får rymd utan att ta upp någon yta, vilket uppskattas av personer med både mindre och större rum.

Sidohängda fönster är väldigt vanligt förekommande och ofta är de utåtgående. Man finner även inåtgående sidohängda fönster, men då utåtgående sidohängda fönster ger mer rymd till rummet i vilket det är installerat så ör det mer vanligt att man har utåtgående fönster.

Underkantshängda fönster ser man ofta på källarfönster eller rektangulära fönster där sidohängda dreh-kipp fönster inte passar. Ett underkantshängt fönster monteras med gångjärn i den undre delen av karmen och öppnas nedåt.

Vridfönster har speciella beslag som möjliggör att man kan vända dem runt sin egen vågräta axel, så att utsidan av fönstret vänds inåt rummet. Detta gör att det blir betydligt enklare att putsa utsidan av fönstret.

22 Jul 2016